Nieuws

Project onderbescherming Zuid-Oost-Vlaanderen gaat officieel van start

Een belangrijke groep van rechthebbenden op maatschappelijke dienstverlening ontvangt deze ondersteuning niet. In dit geval spreekt men van ‘onderbescherming’. Dit fenomeen manifesteert zich ondermeer sterk op het platteland. Het project “Onderbescherming Zuid-Oost-Vlaanderen” speelt in op deze vorm van sociale uitsluiting.
De rechthebbenden op maatschappelijke dienstverlening, de OCMW’s van Zottegem, Zwalm, Herzele, Oudenaarde, Geraardsbergen en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen gaan samen op zoek naar de oorzaken die deze onderbescherming in de hand werken, om nadien oplossingen te formuleren en te realiseren.

In totaal zullen meer dan honderd mensen bevraagd worden over dit thema: maatschappelijk werkers van het OCMW, het beleid van de OCMW’s, rechthebbenden die de weg naar dienstverlening al gevonden hebben, alsook rechthebbenden die de weg naar dienstverlening nog niet gevonden hebben.

Het project wordt wetenschappelijk ondersteund door HIVA-KULeuven. De stuurgroep van het project wordt gevormd door de deelnemende OCMW’s, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, HIVA-KULeuven en CAW Zuid- Oost-Vlaanderen, CAW-Regio Aalst, RWO Oudenaarde, RWO-ARA, Steunpunt Welzijn, Vereniging Waar Armen het Woord Nemen ‘Mensen voor mensen’, Afdeling Welzijn en samenleving Vlaamse Gemeenschap, Staatssecretariaat Maatschappelijke Integratie en armoedebestrijding.

Meer informatie bij opbouwwerker Caroline Balliauw  van Samenlevingsopbouw Oost Vlaanderen
E caroline.balliauw@samenlevingsopbouw.be     T 09 265 84 70

of bij:

  • Kurt De Loor, voorzitter OCMW Zottegem
  • Guido De Padt, voorzitter OCMW Geraardsbergen
  • Karim Derijst, voorzitter OCMW Zwalm
  • Jean-Pierre Van Der Meiren, voorzitter OCMW Oudenaarde
  • Mieke Hoorens, voorzitter OCMW Herzele  

Onderbescherming Zuid-Oost-Vlaanderen is een project van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen in samenwerking met OCMW Geraardsbergen, OCMW Herzele, OCMW Oudenaarde, OCMW Zottegem en OCMW Zwalm.

De stuurgroep van het project uit CAW Zuid- Oost-Vlaanderen, CAW Delta, CAW-Regio Aalst, RWO Oudenaarde, RWO-ARA, Steunpunt Welzijn, Vereniging Waar Armen het Woord Nemen ‘Mensen voor mensen’, Afdeling Welzijn en samenleving Vlaamse Gemeenschap, Staatssecretariaat Maatschappelijke Integratie en armoedebestrijding.
Het project wordt wetenschappelijk ondersteund door HIVA-KULeuven.

Onderbescherming Zuid-Oost-Vlaanderen wordt gerealiseerd dankzij de financiële steun van:
de Nationale Loterij, Leader Vlaamse Ardennen en Provincie Oost-Vlaanderen.