BUURTWEB AALST

Buurtweb opende zijn deuren in Aalst in januari 2003 en kwam er mede op vraag van de buurt zelf (vanuit een bevraging in het kader van SIF). Het is gehuisvest in het ontmoetingscentrum ´De Brug´ in de aandachtswijk Aalst-Rechteroever.

 
Buurtweb is een laagdrempelige basisvoorziening die zich in de eerste plaats richt op het bestrijden van de digitale kloof. Het richt zich dan ook op buurtbewoners zonder computer of internetverbinding, maar ook op werkzoekenden, allochtonen, senioren, …

Verder tracht buurtweb bij te dragen tot een betere integratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en tot een verhoogde leefbaarheid van de buurt en sociale cohesie.

Het aanbod is divers en afgestemd op behoeften en vragen van de bezoekers: een uitgebreid cursusaanbod, open ateliers en begeleidingsmomenten. Daarnaast heeft Buurtweb een laagdrempelig e-loket ingericht, dat wil inspelen op de inspanningen van de overheid om via digitale weg te communiceren met en de service aan hun inwoners te verbeteren. Het project is sinds 2006 erkend als ‘Openbare Computerruimte’.

De werking en het aanbod worden in grote mate mee gerealiseerd door vrijwilligers. Voor de realisatie van het aanbod en toeleiding van doelgroepen werken we samen met tal van partners (o.a. lokale dienstencentra, Leerpunt, OCMW, Steunpunt Welzijn, Verenigingen waar armen het woord nemen, de lokale buurtwerking, Vorming Plus, …)

Werkgebied
Aalst
Thema 
Leefbaarheid
Doelgroep
buurtbewoners Rechter- en Linkeroever (met bijzondere aandacht voor senioren, allochtonen, mensen zonder computer, werkzoekenden,…)
Looptijd project
Van 01-01-03 tot 31-12-19
Contact
T Buurtweb: 053 70 72 44
Katelijne De Winter
T 09 265 84 70 - E katelijne.de.winter@samenlevingsopbouw.be
Eddy De Pauw
 

 Met medewerking van de stad Aalst

 

 

RSS Picasa Vimeo

In de kijker

Een boekje om van te smullen 

 

Boontoon in Dendermonde