Cookie en privacybeleid

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies – kleine tekstbestanden die op uw computer zijn geplaatst om de site te helpen een betere gebruikerservaring te geven. In het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren te behouden, informatie op te slaan voor zaken zoals winkelwagentjes, en geanonimiseerde tracking data te geven aan derden toepassingen zoals Google Analytics. In de regel zullen cookies uw browser-ervaring beter maken. U kunt echter de cookies op deze site en op anderen uitschakelen. De meest effectieve manier om dit te doen is het uitschakelen van cookies in uw browser. We raden u aan het Help-gedeelte van uw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op de website About Cookies, die begeleiding biedt voor alle moderne browsers.

 

Privacyverklaring Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen hecht veel waarde aan privacy en bescherming van persoonsgegevens. Wij zien het als organisatie voor Samenlevingsopbouw als onze taak om mensen te wapenen tegen de risico’s van misbruik van hun persoonsgegevens.

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen houdt zich aan de Vlaamse, federale en Europese wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de recente Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Lees onze integrale privacyverklaring.

Indien u na het doornemen vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit:
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw, Sint-Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent

Contactpersoon:
Wouter Hennion, directeur
09 265 84 70
wouter.hennion@samenlevingsopbouw.be

 

Gebruiksvoorwaarden website

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw, Sint-Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent. Door gebruik van deze website aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe ze na te leven.

 

Gebruik van de website
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

 

Bescherming van persoonsgegevens
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Mocht u toch om persoonlijke informatie worden gevraagd, zullen deze gegevens behandeld worden in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen biedt u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketing doeleinden aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, u kunt de juistheid ervan verifiëren, wijzigingen laten aanbrengen of uw persoonsgegevens laten verwijderen.
    Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

 

Hyperlinks en verwijzingen
Via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen biedt geen enkele garantie over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.
Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website.

 

Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Geschillen
Ieder geschil met betrekking tot deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.