Nieuws

Ons laatste nieuws

Ontdek de wijk Hemelrijk

23.01.2020

‘Wat betekent het echt om samen te leven in de wijk Hemelrijk in Denderleeuw? Onafhankelijk filmmaker Wouter Van Rompaey deed research in de wijk.

Lees meer

Na de klimaatzaak, de woonzaak: Vlaamse regering aangeklaagd bij Raad van Europa

22-01-2020

De klimaatzaak krijgt opvolging in een heel ander domein. Vijf verenigingen dienen een klacht in bij de Raad van Europa tegen de Vlaamse regering omdat het woonbeleid volgens hen te wensen over laat.

Lees meer

Permanente bewoning van weekendverblijven

09.01.2020

De problematiek van permanente bewoning van weekendverblijven is complex en ligt vaak gevoelig. Dit rapport wil graag een eerste aanzet bieden

Lees meer

Zelzate stuurt geen deurwaarders meer naar OCMW-klanten die facturen niet kunnen betalen

03.01.2020

Samen met het OCMW van Zelzate gaat Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen voor een mensgerichte en preventieve aanpak van schulden bij gezinnen in armoede.

Lees meer

Update Wegwijsboekje: Huren en Verhuren

12.12.2019

In 2014 kwamen we tijdens onze dialooggroepen met kwetsbare huurders van Wetteren, Sint-Niklaas en Lokeren tot de vaststelling dat heel wat kwetsbare huurders nergens terecht konden met hun vragen over huren.

Lees meer

Wij nodigen Sacha Dierckx en jou uit op onze Open Algemene Vergadering

11.12.2019

Sacha Dierckx reflecteert over het belang van maatschappelijk opbouwwerk als sociaal innovator en gangmaker voor solidair samenleven in aandachtsgebieden. Kom en voer met ons het gesprek.

Lees meer

Dag van de Mensenrechten 2019

10.12.2019

Wij blijven opkomen voor ieders recht op een menswaardig leven, ook in 2020.

Lees meer

Vrijwilligers, een explosie van energie

05.12.2019

Vrijwilliger, ik hoop dat je het niet erg vind dat ik je zo meteen vergelijk met een glimworm.

Lees meer

Speelruimte, sleutel tot verbinding

27.11.2019

Speelruimte in een stad met een jonge bevolking én dichte behuizing… Piet en Klaar, onderwijsopbouwwerkers, gingen samen met ouders en het VCOK naar oplossingen op zoek.

Lees meer

De STEK: een straffe methodiek voor een bijzondere plek

27.11.2019

In Oost-Vlaanderen bouwde Samenlevingsopbouw twee bijzondere stekken uit: De Palaver in Denderleeuw en Den Botaniek in Ronse. Opbouwwerkers, vrijwilligers, partnerorganisaties ijveren er samen met mensen in kwestbare posities dagelijks voor gelijke kansen en sociale bescherming voor iedereen.

Lees meer

Wij willen werk!

20.11.2019

Het opbouwwerk aan de slag met jongeren en het maatwerkplan in Ronse. Werkloosheidcijfers in de stad dalen tot 9.3%.

Lees meer

SAM voor mensen in kwetsbare posities

16.11.2019

Voor een maximale impact werken de acht regionale vzw’s van Samenlevingsopbouw nauw samen. Jarenlang speelde Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw daarbij een belangrijke trekkersrol. In januari 2018 ging Samenlevingsopbouw Vlaanderen op in SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Deze week kregen we te horen dat SAM maar liefst 27% moet besparen.

Lees meer