Nieuws

Ons laatste nieuws

Wij nodigen Sacha Dierckx en jou uit op onze Open Algemene Vergadering

11.12.2019

Sacha Dierckx reflecteert over het belang van maatschappelijk opbouwwerk als sociaal innovator en gangmaker voor solidair samenleven in aandachtsgebieden. Kom en voer met ons het gesprek.

Lees meer

Dag van de Mensenrechten 2019

10.12.2019

Wij blijven opkomen voor ieders recht op een menswaardig leven.

Lees meer

Vrijwilligers, een explosie van energie

05.12.2019

Vrijwilliger, ik hoop dat je het niet erg vind dat ik je zo meteen vergelijk met een glimworm.

Lees meer

Speelruimte, sleutel tot verbinding

27.11.2019

Speelruimte in een stad met een jonge bevolking én dichte behuizing… Piet en Klaar, onderwijsopbouwwerkers, gingen samen met ouders en het VCOK naar oplossingen op zoek.

Lees meer

De STEK: een straffe methodiek voor een bijzondere plek

27.11.2019

In Oost-Vlaanderen bouwde Samenlevingsopbouw twee bijzondere stekken uit: De Palaver in Denderleeuw en Den Botaniek in Ronse. Opbouwwerkers, vrijwilligers, partnerorganisaties ijveren er samen met mensen in kwestbare posities dagelijks voor gelijke kansen en sociale bescherming voor iedereen.

Lees meer

Wij willen werk!

20.11.2019

Het opbouwwerk aan de slag met jongeren en het maatwerkplan in Ronse. Werkloosheidcijfers in de stad dalen tot 9.3%.

Lees meer

SAM voor mensen in kwetsbare posities

16.11.2019

Voor een maximale impact werken de acht regionale vzw’s van Samenlevingsopbouw nauw samen. Jarenlang speelde Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw daarbij een belangrijke trekkersrol. In januari 2018 ging Samenlevingsopbouw Vlaanderen op in SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Deze week kregen we te horen dat SAM maar liefst 27% moet besparen.

Lees meer

17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede, lieten wij niet ongemerkt voorbij gaan!

17.10.2019

Elk talent telt: actie voor maximumfactuur in het secundair onderwijs.

Lees meer

Right(s) now! Een alternatieve oktoberverklaring

14.10.2019

Vijf jaar zijn weer daar. Voor zoveel mensen worden ze cruciaal. Tienduizenden kinderen die voor het eerst naar school zullen gaan, om kennis op te doen voor de komende tachtig jaar. Tienduizenden studenten die die kennis zullen willen teruggeven in een eerste job. En nog eens tienduizenden die na veertig jaar werken welverdiend op rust […]

Lees meer

Minder overlast in Hemelrijk

16.09.2019

Gemeente Denderleeuw gebruikt de kracht van buurtbewoners, diensten en organisaties om van Hemelrijk een wijk te maken waarin het goed leven is. De focus ligt hierbij op community-building, dienstverlening toegankelijk maken en kwalitatieve publieke ruimte organiseren. Bjorn, is er sinds 2018 opbouwwerker en bouwde de Palaver uit tot ontmoetingshuis.

Lees meer

Altijd aan de kant van mensen in kwetsbare positie

04.09.2019

In een open brief van 4 september uit een verenigd middenveld haar bezorgdheid over de toekomst van onze samenleving en de positie van mensen die het moeilijk hebben.

Lees meer

Drie vragen aan Ilse, onderwijsopbouwwerker

02.09.2019

De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar zit er alweer op. Het ideale moment om drie vragen te stellen aan onderwijsopbouwerker Ilse De Vylder. In Ronse zoekt ze samen met scholen en gezinnen naar manieren om via onderwijs elk kind en dus ook de samenleving te versterken.

Lees meer