Nieuws

Ons laatste nieuws

Opinie: ‘Iedereen de kans geven om “in zijn kot te blijven” is de enige manier om hier samen uit te komen’

03.04.2020

‘De coronamaatregelen hebben jammer genoeg een deel van de samenleving uit het oog verloren. Voor mensen zonder bestaansmiddelen, vlotte toegang tot de gezondheidszorg of zelfs onderdak is het onmogelijk om zich aan de opgelegde regels te houden’, schrijft een grote groep middenveldoranisaties in een open brief over de coronacrisis.

Lees meer

Corona raakt kern van sociaal werk: ‘Organisaties passen zich razendsnel aan’

30.03.2020

De sociale afstand die vandaag zo belangrijk is, raakt de kern van sociaal werk. Hoe gaan sociale professionals daarmee om? Het Antwerps Platform voor Sociale Middenveld Organisaties (APSMO) stelde de vraag aan 27 organisaties.

Lees meer

Opinie: Voedselhulp is nodig, structurele oplossingen ook

30.03.2020

‘Voedselhulp is noodhulp voor mensen die dreigen honger te hebben, zeker in tijden van crisis. Maar eens de coronacrisis bezworen is, is het hoog tijd om meer structurele maatregelen te treffen’, schrijven Lies Ryckeboer (Samenlevingsopbouw) en Geert Schuermans (SAM).

Lees meer

Samen tegen corona: Organisaties bijstaan om mensen in armoede, waaronder dak- en thuislozen, te helpen

26.03.2020

Na aandachtig geluisterd te hebben naar de behoeftes op het terrein heeft de Koning Boudewijnstichting beslist om, via een verkorte en lichte procedure, zo snel mogelijk middelen ter beschikking te stellen van armoede- en dak- en thuislozenorganisaties. Zo kan het kwetsbare doelpubliek waarmee ze werken, en dat zwaar getroffen wordt door de COVID-19-crisis, voort geholpen […]

Lees meer

‘Solidariteit: wie ze het meest nodig heeft, krijgt ze het minst’

26.03.2020

Het coronavirus zorgt voor een spontane opwelling van solidariteit. Alleen gaat dat engagement grotendeels voorbij aan de mensen die momenteel het meeste hulp nodig hebben. Vier onderzoekers tonen dat het anders kan en moet.

Lees meer

Onderwijs in tijden van corona

26.03.2020

De coronacrisis dreigt extra zwaar te wegen op leerlingen uit gezinnen die het niet makkelijk hebben. Elke dag ervaren onze opbouwwerkers dat digitaal onderwijs niet voor iedereen evident is.

Lees meer

Coronacrisis treft mensen in armoede nog dieper: “Ik maak me zorgen over wat hierna komt”

25.03.2020

Kinderen uit een arm gezin worden vandaag dubbel getroffen: ze kunnen niet naar school, maar ook onderwijs via digitale leerplatformen zoals Smartschool is lastig als je geen computer of geen internet hebt. Ouders vrezen dat hun kroost hierdoor een grote achterstand zal oplopen. Een grote zorg erbij als je in de armoede zit, horen wij […]

Lees meer

#SamenTegenCorona

24.03.2020

We gaan het niet ontkennen. Het is lastig om thuis te blijven. Maar nu is het echt nodig. Daarom maakten 3 jongeren en 1 buurtvader van Samen Op Straat #SamenTegenCorona om hun drarries te overtuigen. Ze kregen daarbij heel wat hulp.

Lees meer

Telenet opent publieke internetconnecties voor leerlingen zonder internettoegang

23.03.2020

Telenet kreeg de afgelopen dagen enkele vragen van scholen of het mogelijk zou zijn om iets te doen voor leerlingen die thuis geen internetconnectie hebben. Leerlingen worden immers gevraagd leerstof te onderhouden via online platformen als Smartschool. Telenet besloot om aan scholen of sociale organisaties als OCMW’s, op aanvraag vouchers uit te delen waarmee kanszoekende […]

Lees meer

Geen laptop voor huiswerk, geen tuin, familiaal geweld… coronavirus straft kwetsbare jongeren ongemeen hard

21.03.2020

Sinds de regering vorige donderdag draconische maatregelen heeft afgekondigd om de coronacrisis te bezweren, draaien de jeugdwelzijnswerkers overuren. Contact leggen met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties is zelfs in de beste omstandigheden niet eenvoudig. Met het land in “lockdown” is het een waar titanenwerk.

Lees meer

Corona vergroot kloof tussen rijke en arme kinderen

19.03.2020

Experts maken zich zorgen over de impact van de coronamaatregelen op kansarme leerlingen. Het duurt nog minstens vijf weken voor de scholen de lessen hervatten. ‘Dit zal de bestaande sociale ongelijkheid nog uitvergroten’, voorspelt professor onderwijseconomie Ides Nicaise (KU Leuven).

Lees meer

Armoedeorganisaties doen concrete aanbevelingen om mensen in armoede hulp te bieden tijdens corona-crisis

17.03.2020

Mensen in armoede hebben moeilijker toegang tot zorg en dienstverlening. Tijdens een acute crisis zoals nu dreigen ze in sociaal isolement te verzeilen en essentiële hulp mis te lopen.

Lees meer