Nieuws

Ons laatste nieuws

Middenveld wil maximumfactuur in secundair onderwijs: ‘Groeiende ongelijkheid in scholen’

26.08.2019

De kostprijs van een schooljaar in het secundair stijgt. Het Netwerk tegen Armoede lanceert daarom vandaag een petitie voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Ook de gezinsbond pleit voor zo’n factuur. ‘De ongelijkheid in onze scholen groeit.’

Lees meer

De samenleving mee opbouwen

25.06.2019

“Mensen in hun kracht brengen, toegang geven tot grondrechten en onrechtvaardige wetten en regels veranderen, daar draait het om in Samenlevingsopbouw.” Gepassioneerd leerde Rita l’Enfant honderden opbouwwerkers de stiel van het opbouwwerk kennen…Een must read over een sterke dame, onze intrigerende sector en de complexheid van ongelijkheid.

Lees meer

Moeten de informateurs en formateurs nog meer informatie hebben?

25.06.2019

Na 15 jaar armoedig beleid blijft 1 op 10 Vlamingen risico op armoede lopen.

Lees meer

Opinie: Schooltoelage terugvorderen als kind spijbelt werkt niet, het is beter de oorzaken aan te pakken

14.06.2019

Als een jongere spijbelt, riskeren ouders die het financieel moeilijk hebben de schooltoelage voor hun kind kwijt te spelen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat vorig jaar 2.241 gezinnen gemiddeld elk 297 euro moesten terugbetalen.

Lees meer

Doe mee aan de Week van Verbondenheid

31.05.2019 - 09.06.2019

Wie aanschuift aan de langste tafel, verzet zich tegen eenzaamheid en draagt bij aan een zorgzame en warme buurt! Fijn, toch?

Lees meer

Onder de rok: een creatief project voor vrouwen!

14.05.2019

Kunstenares Geertje Vangenechten trekt rond in Vlaanderen met haar project ‘Onder de rok’. In het voorjaar landde ze in Den Botaniek in Ronse. Een twintigtal vrouwen uit Ronse met verschillende achtergronden kwamen hier samen. Tijdens de workshops vertelden ze elkaar wat ‘vrouw zijn’ voor hen betekent en daaruit ontstonden hun rokken.

Lees meer

Met 20.000 mensen op straat voor mens en klimaat.

12.05.2019

Op 12 mei kwamen we met 20 000 mensen op straat voor mens en klimaat. We ijveren voor inkomens boven de armoedegrens, betaalbaar wonen, eerlijke belastingen en een goede gezondheidszorg!

Lees meer

De Woonzaak, naar een effectief Recht op Wonen

06.05.2019

Heel wat mensen in Vlaanderen wonen in zeer precaire omstandigheden. Door de ellenlange wachtlijsten voor een sociale woning komen veel kwetsbare mensen terecht op het onderste segment van de private huursector.

Lees meer

RIGHT(S) NOW! Mars voor het klimaat en sociale rechten voor iedereen

17.04.2019

Voel je het ook? Er beweegt iets in onze samenleving. Steeds meer mensen komen op straat. Voor het klimaat, tegen discriminatie, voor sociale rechten en nog zoveel meer. Omdat onze toekomst op het spel staat.

Lees meer

Armoede halveren is perfect mogelijk

11.04.2019

De campagne #Komafmetarmoede daagt de politieke partijen uit om te kiezen voor een moedig armoedebeleid. Een beleid dat langdurig en fors inzet op armoedebestrijding is immers perfect mogelijk door bestaande budgetten te heroriënteren en anders te verdelen op maat van de lagere inkomensgroepen.

Lees meer

Bezoek aan het Vlaams Parlement

10.04.19

Op 26 mei kiezen we vertegenwoordigers voor het Vlaams, federaal en Europees parlement. Maar wat gebeurt er in zo’n parlement?

Lees meer

Over bruggen en wegwijzers

04.04.2019

Ook vandaag was er véél leven in den Botaniek…   Een kleine 100 aanwezigen van 30 verschillende organisaties kwamen langs om meer uitleg te krijgen rond 2 specifieke brugprojecten, namelijk de ‘Wegwijzers’ en de ‘Brugfiguren’.

Lees meer