Nieuws

Ons laatste nieuws

De Woonzaak, naar een effectief Recht op Wonen

06.05.2019

Heel wat mensen in Vlaanderen wonen in zeer precaire omstandigheden. Door de ellenlange wachtlijsten voor een sociale woning komen veel kwetsbare mensen terecht op het onderste segment van de private huursector.

Lees meer

RIGHT(S) NOW! Mars voor het klimaat en sociale rechten voor iedereen

17.04.2019

Voel je het ook? Er beweegt iets in onze samenleving. Steeds meer mensen komen op straat. Voor het klimaat, tegen discriminatie, voor sociale rechten en nog zoveel meer. Omdat onze toekomst op het spel staat.

Lees meer

Armoede halveren is perfect mogelijk

11.04.2019

De campagne #Komafmetarmoede daagt de politieke partijen uit om te kiezen voor een moedig armoedebeleid. Een beleid dat langdurig en fors inzet op armoedebestrijding is immers perfect mogelijk door bestaande budgetten te heroriënteren en anders te verdelen op maat van de lagere inkomensgroepen.

Lees meer

Bezoek aan het Vlaams Parlement

10.04.19

Op 26 mei kiezen we vertegenwoordigers voor het Vlaams, federaal en Europees parlement. Maar wat gebeurt er in zo’n parlement?

Lees meer

Over bruggen en wegwijzers

04.04.2019

Ook vandaag was er véél leven in den Botaniek…   Een kleine 100 aanwezigen van 30 verschillende organisaties kwamen langs om meer uitleg te krijgen rond 2 specifieke brugprojecten, namelijk de ‘Wegwijzers’ en de ‘Brugfiguren’.

Lees meer

Collega gezocht: Opbouwwerker onderwijsopbouwwerk in Denderleeuw

03.04.2019

Zin in een boeiende en uitdagende job waar je jouw engagement in kwijt kunt?

Lees meer

Collega gezocht: Opbouwwerker onderwijsopbouwwerk in Ronse

03.04.2019

Zin in een boeiende en uitdagende job waar je jouw engagement in kwijt kunt?

Lees meer

Bijna 10.000 woonmeters in de strijd tegen Energiearmoede

02.04.2019

Bij maar liefst bij 21% van de huishoudens is een vorm van energiearmoede aanwezig. Samenlevingsopbouw zocht samen met deze gezinnen naar oplossingen en ontwikkelde een woonmeter.

Lees meer

Vandaag lanceert het innovatieve concept ‘de Stek’.

29.03.2019

De Stek is een warme plek waar bezoekers, naast een heleboel andere dingen, samen nieuwe manieren bedenken om drempels weg te werken.

Lees meer

De lente kriebelt in Aalst, Denderleeuw en Ronse

20.03.2019

De lente kriebelt in De Lochting, onze sociale moestuin in Ronse in onze Aalsterse volkstuin in Ten Rozen en in De Palaver in Denderleeuw.

Lees meer

Samenlevingsopbouw zet met praktische gids in op de strijd tegen energie- en waterarmoede.

18.03.2019

Tienduizenden mensen op straat voor het klimaat, discussies over grootscheepse woningrenovaties, stijgende energieprijzen … er beweegt wel wat op het vlak van klimaat en energie. Maar nog niet genoeg. En zeker niet voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

Lees meer

Opinie: Hoe klimaatmaatregelen en sociale doelstellingen wél met elkaar te verzoenen zijn

14.03.2019

Het klimaatvraagstuk is in essentie een verdelingsvraagstuk, vindt Sacha Dierckx, verbonden aan denktank Minerva. Naar wie gaan de opbrengsten en wie draagt de kosten? Hij legt uit hoe een doortastend klimaatbeleid tot een meer gelijke maatschappij kan leiden.

Lees meer