12 inspirerende werken voor het beleid

02.07.18

Samen met duizenden mensen uit onze lokale groepen verzamelden we concrete voorstellen voor sociaal beleid en bundelden die in prioriteitennota’s op maat van steden en gemeenten. Een onmisbare leidraad voor lokale beleidsmakers om – goed geïnformeerd – te kiezen voor beleid waarin iedereen meetelt.

Armoede en uitsluiting bestrijden vraagt werk, ook van lokale besturen.
Met het gemeenschappelijk memorandum ‘De 12 werken’ willen we alle lokale mandatarissen inspireren, ook die van gemeenten waarvoor geen lokale prioriteitennota wordt gemaakt.

 

Gemeenschappelijk memorandum van 10 partners

Om de lokale besturen aan te moedigen het voortouw te nemen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, schuiven we – de Griekse mythologische held Herakles indachtig – 12 werken naar voor gericht naar gemeenten en OCMW. Deze 12 werken zijn alle even noodzakelijk als uitdagend.
Van lokale besturen vragen we dat ze alles in het werk stellen om hun inwoners een leven in menselijke waardigheid te verzekeren, als zorgende besturen, die hun inwoners niet in de kou laten staan.

De 12 werken voor lokale besturen: armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende lokale legislatuur

Het gemeenschappelijk memorandum wordt gedragen door: Caritas Vlaanderen, Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), Decenniumdoelen, Samenlevingsopbouw, Minderhedenforum vzw, Netwerk tegen Armoede, Uit De Marge/CMGJ vzw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw, Welzijnszorg vzw, Welzijnsschakels vzw.

 

Oost-Vlaamse prioriteitennota’s

 

Samen overhandigen aan het lokaal bestuur