17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede, lieten wij niet ongemerkt voorbij gaan!

17.10.2019

Elk talent telt: actie voor maximumfactuur in het secundair onderwijs.

 

 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen voerde samen met armoedeverenigingen en partners actie voor de maximumfactuur in:

 

AalstAalsterse schoolkinderen brachten live een rapnummer en maakten een reuzepuzzel.Beluister hier het lied en zing mee!


Denderleeuw – Actie in de Denderleeuwse scholen “Verlies je dromen niet onderweg”. – Fotoverslag


Lokeren – Filmvoorstelling ‘JOSEPH, DE REBEL. Van wanhoop tot verzet’ – Programma


Sint-NiklaasActiemoment armoede (op)doeken met scholen. – Fotoverslag


RonseLunch met een verhaal en mars tegen armoede met focus op de maximumfactuur in het middelbaar.Fotoverslag


Wetteren – Mars voor de invoer van de maximumfactuur in het secundair onderwijs – Fotoverslag

 

Onze reden om actie te voeren:

 

Het basisonderwijs werkt al langer met een maximumfactuur. Het probleem van betaalbaarheid stelt zich daardoor minder in dat onderwijsniveau, maar wel steeds meer in het secundair onderwijs. De kosten daar lopen sterk uit elkaar en zijn schoolafhankelijk, maar vanaf het 3de leerjaar ook afhankelijk van de studierichting.

 

De resultaten van de studiekostenmonitor (eerste graad SO) werden dit voorjaar (eindelijk) vrijgegeven. Daaruit blijken enorme verschillen tussen scholen in de kosten die ze doorrekenen aan de ouders per schooljaar. Sommige scholen maken duidelijk en effectief werk van kostenbeheersend beleid, maar dat doen ze lang nog niet allemaal. Een maximumfactuur wordt ook door de onderzoekers gezien als een manier om scholen te dwingen hun kostenbeleid onder de loep te nemen. Bovendien is dit een maatregel die alle ouders ten goede komt, en die hen duidelijkheid biedt over de totale kost van een schooljaar.

 

Uiteraard kosten sommige studierichtingen, vanaf de tweede graad dus, meer dan andere. We pleiten dan ook niet voor één vast bedrag voor alle leerjaren en studierichtingen, maar voor een gedifferentieerde maximumfactuur. In de eerste graad moet één bedrag dan weer wél kunnen volstaan.

 

De monitor wees bovendien uit dat er steeds minder leerlingen deelnemen aan meerdaagse uitstappen in de eerste graad, dat de kosten hiervoor erg hoog zijn in vergelijking met het basisonderwijs, en dat het gebruik samenhangt met SES-kenmerken van een leerling. Daarom pleiten we naast een scherpe maximumfactuur voor de bijdrageregeling, ook voor een minder scherpe maximumfactuur als plafond voor uitstappen. Iedere leerling moet de kans krijgen om deel te nemen aan deze uitstappen.

 

Steun onze eisen door deze petitie te ondertekenen!

Bron: netwerktegenarmoede.be

 

Het verzet beperkt zich niet tot Vlaanderen: vandaag komen overal ter wereld mensen samen om te getuigen en om kenbaar te maken dat ze weigeren armoede nog langer te aanvaarden. Ze tonen hun solidariteit met zij die het slachtoffer werden van een leven van ellende en uitsluiting. Op deze dag staan de getuigenissen van de armen, hun ervaringen en hun hoop op een betere toekomst centraal.