Actie Aalsterse gemeenteraad: Stop de Armoede!

24.04.2018

Dinsdag 24 april, klokslag 20u, lieten een 80-tal actievoerders hun wekkers rinkelen bij de start van de Aalsterse gemeenteraad. Samen lieten ze horen dat het vijf voor twaalf is: hoog tijd voor een beter armoedebeleid!

 

Naar aanleiding van de verkiezingen trokken mensen in armoede zelf de burgemeesterssjerp aan om hun memorandum te overhandigen aan de gemeenteraadsleden. Een memorandum met aanbevelingen voor een sociaal lokaal beleid, ondertekend door 25 sociale organisaties, actief in Aalst!

 

Het lokale beleid heeft als geen ander het voordeel dicht bij zijn burgers te staan én een voelbaar verschil te kunnen maken in hun dagelijks leven. Door specifieke keuzes kan het lokaal beleid hefbomen creëren en toegankelijkheid van de grondrechten voor iedereen bevorderen.

 

 

Wat voor velen vanzelfsprekend is, is dat niet als je in armoede leeft: een huis om in te wonen, verwarming en elektriciteit, de kans hebben om te studeren, naar de dokter te kunnen als je ziek bent,… De manier waarop onze samenleving georganiseerd is, brengt armoede met zich mee. Zo bv. halen kinderen uit de laagste sociale klasse minder diploma’s, overlijden mensen in armoede gemiddeld veel vroeger dan anderen, is er een structureel tekort aan betaalbare huisvesting,… Armoede is geen leefstijlprobleem of niet in de eerste plaats een gebrek aan vaardigheden. Armoedebestrijding vraagt fundamentele ingrepen en investeringen op lange termijn, ook op het vlak van lokaal beleid.

 

Een greep uit de aanbevelingen:

Ga als lokale overheid voor een stevig armoedebeleid, samen met diverse lokale partners. Maak werk van structurele participatie van mensen in armoede aan dit beleid, opdat de maatregelen die genomen worden om armoede te verminderen ook echt effect hebben.

 

Het leefloon ligt ver onder de armoedegrens. Aanvullende steun maakt vaak het verschil om het hoofd boven water te kunnen houden. Ook automatische rechtentoekenning en het wegwerken van administratieve drempels, bv. bij verwarmingstoelage, medische kosten,…

 

Investeer meer in de creatie van jobs met specifieke aandacht voor mensen die laaggeschoold zijn. Investeer onder meer in projecten lokale diensteneconomie en sociale economie om het recht op werk voor iedereen te garanderen.

 

Er is nood aan meer betaalbare woningen in Aalst opdat alle mensen een betaalbare en kwaliteitsvolle woning vinden: meer sociale woningen, uitbreiding van SVK en werk een systeem uit zodat álle huurwoningen in Aalst (sociale én privéwoningen) onderworpen zijn aan een comformiteitsattest i.v.m. woonkwaliteit.

 

Stimuleer als lokale overheid de toepassing van de derdebetalersregeling bij álle artsen.

 

Maak van Aalst een sociale scholenstad waar geen incassobureaus of deurwaarders op scholen actief zijn door een sterk gemeenschappelijk Aalsters scholenbeleid te voeren.

 

Vele gemeenteraadsleden gingen samen op de foto met deze burgemeesters, een eerste engagement om ook effectief met het memorandum aan de slag te gaan. In mei – juni 2018 wordt dan met de verschillende politieke partijen in Aalst verder in dialoog gegaan over deze lokale aanbevelingen. Want een beleid dat armoede wil uitsluiten, begint met luisteren naar mensen in armoede.

 

Achtergrondinfo:

Dit memorandum werd opgesteld vanuit de verzamelde ervaringen/kennis van mensen in armoede die actief zijn in Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen (vereniging waar armen het woord nemen in Aalst), verbreed met de inbreng van de partners van Werkgroep Stop De Armoede en Woongroep Regio Dender. Vanuit de stem van mensen in armoede willen zij sociale thema’s hoog op de politieke agenda zetten.

 

De Werkgroep Stop de Armoede is een samenwerkingsverband tussen verschillende Aalsterse organisaties. Elk jaar rond 17 oktober organiseren zij een breed sensibiliseringsmoment in de strijd tegen armoede. Want armoede is een onrecht! www.inkleur.be/stop-de-armoede

 

>> Lees ook het artikel op Het Nieuwsblad.