Als de rijkdom stijgt, waarom daalt de armoede dan niet?

31.10.2018

1 op 6 mensen leeft in België in armoede. Toch is menswaardig leven voor ieder van ons een grondrecht.

Samenlevingsopbouw zet daarom, samen met Hart boven Hard, sterk in op een waardig bestaan voor iedereen! Omdat armoede een onrecht is…

 

 

Hoe kunnen wij een zinvol en menswaardig leven leiden? Hoe starten onze kinderen hun leven, met wat in hun rugzak? En welk soort steden willen we voor hen achterlaten, op welke planeet?

 

De antwoorden zijn geen toekomstmuziek. Het zijn cruciale keuzes die we vandaag moeten maken: over de ecologische kost van onze energie, de prijs van onze zorg, de verhouding tussen werk en rust. Laten we dat allemaal over aan de meest concurrentiële onderneming of zorgen we voor een gedeelde basis als samenleving? Gunnen we andere kinderen ook wat we dromen voor die van ons?

 

Op al deze vragen bestaat het antwoord in feite al. Het staat in onze grondwet, in Artikel 23: ‘Ieder heeft recht een menswaardig leven te leiden.’ Er staat niet in dat onze economie kost wat kost moet groeien. Er staat niet in: ‘je afkomst bepaalt je kansen’. Wel staat er zwart op wit: ‘Iedereen heeft recht op arbeid, op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid, op een behoorlijke huisvesting, op een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing, op gezinsbijslag.’

 

Vanuit het Vlaamse én franstalige middenveld voelen wij vandaag de nood om iedereen aan dit grondwetsartikel te herinneren. Samen delen wij immers het gevoel dat we afglijden naar een samenleving waarin deze rechten meer een luxe worden dan een vanzelfsprekendheid.

 

Bron: Hart boven Hard