Armoede: een armoedig beleid?

04.12.2018

Vandaag stelde OASeS het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2018 voor.

 

Armoede is een web van uitsluiting op diverse domeinen. Daarom is het belangrijk om armoede vanuit verschillende invalshoeken en domeinen te benaderen. Vanuit die brede benadering is de belangrijkste doelstelling van het jaarboek om een platform voor debat te zijn. Een platform waar alle aspecten van armoede, armoedebeleid en diverse actoren in vertegenwoordigd zijn.

 

Naast klassieke thema’s als onderwijs, wonen, gezondheid en werk, behandelt het jaarboek ook vervoersarmoede, kinderarmoede, breed onthaal en dringende medische zorg.

 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen schreef met HoGent het artikel over kinderarmoede.

Inspiratie kwam uit het onderzoek dat Nicole Formesyn, toenmalig onderwijsopbouwwerker, Wouter Hennion, beleidsmedewerker onderwijs en HoGent in Sint-Niklaas voerden en de publicatie die daar op werd gebaseerd: ‘Kansarm maar niet kansloos’.

Onze tekst is goed. De armoedecijfers schrijnend. Het beleid: armoedig?

 

Download hier het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2018.