De Woonzaak, naar een effectief Recht op Wonen

06.05.2019

Heel wat mensen in Vlaanderen wonen in zeer precaire omstandigheden. Door de ellenlange wachtlijsten voor een sociale woning komen veel kwetsbare mensen terecht op het onderste segment van de private huursector. Daar spelen grote problemen op het vlak van hoge huurprijzen, oplopende energiekosten, ondermaatse woonkwaliteit en onzekere huurcontracten. Sommigen maken minder kans op een woning door discriminatie.

 

 

De Woonzaak, een breed gedragen samenwerkingsverband

 

Vandaag komt een breed samenwerkingsverband naar buiten met ‘De Woonzaak’. In een opiniestuk roept het beleidsmakers op werk te maken van concrete acties die bijdragen aan een rechtvaardiger woonbeleid. Dit betekent: een beleid dat inzet op duurzame eigendomsverwerving, een volwaardige private huurmarkt en een veel ruimere sociale huurmarkt. Meer dan 28 organisaties en 42 academici betuigen hun steun en onderschrijven de opinie.

 

 

Klachtenprocedure bij Europa?

 

Het samenwerkingsverband reikt de hand naar alle beleidsmakers die zich engageren om het Recht op Wonen effectief voor iedereen in de praktijk te brengen. Of die hand wordt aangenomen, zal blijken uit het volgende Vlaams en federaal regeerakkoord, na de verkiezingen van 26 mei. Als dat niet of onvoldoende het geval is, dan zal met ‘De Woonzaak’ in het najaar een procedure opgestart worden bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). In het verleden werden Frankrijk en Nederland reeds veroordeeld omwille van hun gebrekkig woonbeleid. Experten zijn ervan overtuigd dat het ECSR zich ook voor ons land zal uitspreken voor een fundamenteler en rechtvaardiger woonbeleid.

 

 

> Lees het opiniestuk ‘De Woonzaak, naar een effectief Recht op Wonen’

> ‘Aanklacht moet beweging brengen in woonbeleid’ – DS, 6 mei 2019