In 2018 laten we 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede, niet ongemerkt voorbij gaan…

17.10.18

We verzetten ons nog meer dan anders tegen het onrecht dat armoede is!

 

Volgens de Europese armoede-indicator leeft 20,3 procent van de Belgische bevolking in armoede of heeft een armoederisico. Eén op zes moet rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens en 5,1% bevindt zich in een situatie van ernstige materiële deprivatie. Vele gezinnen kunnen nog maar net de eindjes aan mekaar knopen. Ze kunnen onmogelijk een financiële reserve opbouwen, zelf niet met een inkomen uit werk en leven hierdoor in grote onzekerheid.

 

Overal in Vlaanderen voeren armoedeverenigingen en partnerorganisaties actie om de structurele verarming van mensen, gezinnen, gemeenschappelijke goederen, openbare diensten en verenigingen aan de kaak te stellen.
De meeste acties staan dit jaar, net na de gemeenteraadsverkiezingen, in het teken van lokaal sociaal beleid. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten in handen om op het terrein en dicht bij de mensen armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Ze kunnen onder meer rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorg toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en culltuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede.

 

Ook Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen voerde samen met armoedeverenigingen en partners actie in Aalst, Denderleeuw, DendermondeWetteren, Ronse en SintNiklaas. Bekijk de acties hier en doe mee…

 

Het verzet beperkt zich niet tot Vlaanderen: vandaag komen overal ter wereld mensen samen om te getuigen en om kenbaar te maken dat ze weigeren armoede nog langer te aanvaarden. Ze tonen hun solidariteit met zij die het slachtoffer werden van een leven van ellende en uitsluiting. Op deze dag staan de getuigenissen van de armen, hun ervaringen en hun hoop op een betere toekomst centraal.