Kies voor een beleid waarin iederéén meetelt

15.03.18

In aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober slaan welzijns- en middenveldorganisaties overal in Vlaanderen de handen in mekaar en ijveren samen voor een socialer beleid.

 

Armoede en sociale uitsluiting bestrijden vergt politieke maatregelen, want de kabouters gaan het niet doen. Lokale besturen hebben sleutels in handen om het dagelijks leven voor hun inwoners te verbeteren. Ook voor zij die het moeilijk hebben. ‘Ieders stem telt’ doet een appèl op beleidsmakers en kiezers. Met onze campagne ‘Ieders stem telt’ geven we een megafoon aan mensen in een kwetsbare positie in onze samenleving. Hun stem zal steeds luider klinken in aanloop naar de lokale verkiezingen.

 

Op 23 april trokken de lokale partners van ieders stem telt naar de gemeenteraad van Ronse. Deze actie werd het ludiek startschot van een sterke campagne gedragen door verschillende organisaties in de stad.  Aan de lokale politieke partijen werd een prioriteitennota overhandigd met concrete beleidsvoorstellen om armoede terug . Zo kunnen de beleidsmakers van straks kiezen voor beleid waarin iederéén meetelt in de stad.

 

  

 

Volg onze acties en lees onze concrete beleidseisen voor een strijd tegen armoede en sociale uitsluiting op www.iedersstemtelt.be. Hou Ieders stem telt de komende maanden hier en ook via sociale media in de gaten!

 

Lees het opiniestuk: “Beste politici, trek naar de stembus met een stevig plan om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden” (Knack.be, 15 maart 2018)

 

Lees ook
>> Het artikel in Het Laatste Nieuws
>> Het artikel in Het Nieuwsblad