Minder overlast in Hemelrijk

16.09.2019

Gemeente Denderleeuw gebruikt de kracht van buurtbewoners, diensten en organisaties om van Hemelrijk een wijk te maken waarin het goed leven is. De focus ligt hierbij op community-building, dienstverlening toegankelijk maken en kwalitatieve publieke ruimte organiseren. Bjorn, is er sinds 2018 opbouwwerker en bouwde de Palaver uit tot ontmoetingshuis.

 

Buurtbewoners dienden vorig jaar in de zomer een gezamenlijke klacht in bij de sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco na overlast van hangjongeren in de wijk Hemelrijk. “We namen deze signalen ernstig en zijn met alle betrokken partners rond de tafel gaan zitten. Hieruit is de Taskforce Hemelrijk opgericht”, vertelt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Gelijktijdig organiseerden de opbouwwerkers van Samenlevingsopbouw een buurtbabbel met inwoners om alle mogelijke problemen die zij dagelijks ervaren te bespreken. Veel van de bewoners hun aanbevelingen rond ‘publieke ruimte’ werden uitgevoerd, zoals vuilnisbakken plaatsen aan bushaltes, het verwijderen van een aantal textielcontainers die sluikstorting aantrokken, parkeerplekken kregen bandenbumpers, …

 

“Naast deze acties wilden we ook inzetten op toegankelijke dienstverlening. Tweewekelijks op donderdag zijn er zitdagen van de sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco en de wijkagent in De Palaver. Bewoners kunnen er, zonder een afspraak te moeten maken, terecht met vragen en bezorgdheden”, aldus Fonck.

 

 

De Palaver brengt nieuwe wind

 

“De wijk Hemelrijk is na heel wat inspanningen van onder meer de wijkagent, de opbouwwerkers van Samenlevingsopbouw en de buurtbewoners zelf de voorbije maanden rustiger en netter geworden”, vindt François Demesmaeker, buurtbewoner en BIN-coördinator. “De Palaver en haar ontmoetingscafé doen een nieuwe wind waaien en hebben gezorgd voor sociaal contact tussen heel wat inwoners. De zitdagen die hier plaatsvinden helpen om op een laagdrempelige manier bezorgdheden aan te kaarten.”

 

Vorig jaar voelde ik mij onveilig, maar dat is dit jaar helemaal gekeerd naar een veilig gevoel – Bewoonster Hermine

 

“Vorig jaar voelde ik mij onveilig, maar dat is dit jaar helemaal gekeerd naar een veilig gevoel”, zegt Hermine, bewoonster van de wijk en één van de inwoners die de collectieve klacht neerlegde. “Doordat de gemeente de signalen ernstig nam, heb ik mij ook spontaan opgeworpen als brugfiguur tussen de inwoners. Ik ga nu ook zelf in gesprek met de jongeren en leer ze op die manier kennen. Vorig jaar voelde ik me niet meer thuis in de wijk en wilde ik weg, maar nu woon ik er echt graag.”

 

 

 

Tal van activiteiten

 

De gemeente wou het wijkgevoel doen groeien en mensen elkaar doen ontmoeten. “Een jeugdopbouwwerker is samen met de jeugd van Hemelrijk aan de slag gegaan rond vrijetijdsbesteding en ze hebben hun eigen stek in ontmoetingshuis De Palaver, namelijk The Hangout. Deze aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af”, aldus schepen Sofie Renders (CD&V). “Daarnaast waren er deze zomer regelmatig wijkbars, een grote barbecue en tijdens de kerstperiode was er een kerstbrunch. Op al deze activiteiten konden inwoners samenkomen, iets eten of drinken, met elkaar een praatje slaan en er was effectief ook een mooie bewonersmix aanwezig. Tot slot hebben we het afgelopen jaar ook enkele gemeentelijke activiteiten naar de wijk gebracht, zoals de ambachten- en bloemenmarkt en de kunstroute. De evaluatie van al deze initiatieven is positief, maar we zijn er ons zeker van bewust dat er nog werk te verrichten valt. Wel toont het aan dat we moeten verder gaan op de ingeslagen weg.”

 

Bron: www.hln.be