Nee tegen gemeenschapsdienst!

24.04.2018

Op 25 april 2018 oordeelt het Grondwettelijk Hof of de wetswijziging die gemeenschapsdienst mogelijk maakt, een inbreuk is op onze grondrechten.

 

Gemeenschapsdienst is een maatregel van 2016 die werd ingevoerd via de Wet Borsus.

 

Die maatregel zegt dat OCMW’s een leefloner een contract kunnen aanbieden dat hen verplicht arbeid te verrichten voor de gemeenschap. Het staat leefloners vrij om hierop in te gaan, al is de machtsbalans tussen beide contractpartijen duidelijk niet in evenwicht. Mensen met een leefloon zijn voor hun inkomen immers afhankelijk van het OCMW. In de praktijk zet deze wetswijziging de deur open voor verplicht vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechtigden.

 

Met deze aanpak laten we toe dat de armsten en de meest kwetsbaren gratis aan het werk worden gezet. Bovendien verdringt het systeem bestaande en betaalde banen, omdat die worden ingevuld door gratis werkkrachten.
Samen met vele middenveldorganisaties wil ook Samenlevingsopbouw deze ingreep een halt toe roepen.

 

Lees meer

> Waarom deze boycot?
> Gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen geen goed idee

Visietekst waarin Samenlevingsopbouw haar bezorgdheden over de gemeenschapsdienst uit sinds de invoering ervan