Provincie in cijfers

26.02.2018

Talrijke diensten en verenigingen maken al jarenlang gebruik van een website om cijfers en gegevens te bekomen. Sinds kort is die website helemaal uitgebreid met een nieuwe naam: Provincies in cijfers. Beleidsmedewerker Geertje Franssen vertelt er meer over!