SAM voor mensen in kwetsbare posities

16.11.2019

Voor een maximale impact werken de acht regionale vzw’s van Samenlevingsopbouw nauw samen. Jarenlang speelde Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw daarbij een belangrijke trekkersrol. In januari 2018 ging Samenlevingsopbouw Vlaanderen op in SAM, steunpunt Mens en Samenleving.

Deze week kregen we te horen dat SAM maar liefst 27% moet besparen. De medewerkers van Samenlevingsopbouw zijn ongerust over de impact van deze besparing voor mensen in een kwetsbare positie.

 

We vroegen een aantal collega’s om meer uitleg te geven bij hun bezorgdheden. Wat is de meerwaarde van SAM voor hun werk en dus voor mensen die dagelijks worden geconfronteerd met maatschappelijke problemen op vlak van wonen, werk, onderwijs …?

 

 

“Om out-of-the-box te denken moet je ‘de box’ goed kennen. SAM, en dan vooral de collega’s van het vroegere Samenlevingsopbouw Vlaanderen, zorgen daar mee voor. Zij maken van mij een betere, meer innovatieve opbouwwerker.”

Stefan Goemaere,
Opbouwwerker Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

 

 

“Al vele jaren kijkt de Vlaamse overheid in onze richting voor input over energiearmoede en gaat ze met onze beleidsaanbevelingen aan de slag. Voor ons is het een meerwaarde om de expertise van SAM – voor 2018 Samenlevingsopbouw Vlaanderen – mee te nemen. Dankzij de inbreng van een helikopterblik en grondige kennis over regelgeving, is SAM voor ons een klankbord.”

Leen Smets,
Opbouwwerker, Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie

 

 

“Een tijd geleden werkten we met enkele lokale Gentse partners het innovatieve woonproject Dampoort Knapt Op uit. Achteraf onderzochten we met het team Samenlevingsopbouw van SAM hoe we dit project naar het Vlaamse niveau konden opschalen. Bovendien bekeken we hoe we de collega’s die in de sector met wonen bezig zijn erbij konden betrekken. De ondersteuning door SAM heeft ons geholpen om ons project tot bij de minister en de administratie te brengen. Dat zorgde voor de oprichting van het Vlaamse Noodkoopfonds. Een fantastisch resultaat. Ik ben dan ook met verstomming geslagen dat de inhoudelijke coördinatie en afstemming via SAM aan de vooravond van de effectieve Vlaamse opschaling worden bedreigd.”

Frank Vandepitte,
Beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Gent

 

 

“Het is heel nuttig om via SAM expertise aangeleverd te krijgen over regelgeving op vlak van onderwijs, scholenwerkingen, middelenverdeling, enzovoort. Daarnaast is SAM voor ons onderwijsopbouwwerk een brug tussen het praktijkveld en het Vlaamse beleid. SAM speelt een belangrijke rol in het bundelen van onze signalen en doorgeven op bovenlokaal niveau. Het zou jammer zijn mocht de Vlaamse overheid deze kans laten liggen om te weten wat er lokaal leeft bij scholen en bij gezinnen in een kwetsbare positie.”

Ilse De Vylder,
Opbouwwerker, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

 

 

“Onlangs volgde ik via SAM een vorming rond ethische dilemma’s. Als opbouwwerker word je daar voortdurend mee geconfronteerd. De vorming maakte het mogelijk om even uit te zoomen en stil te staan bij mijn ervaringen en aanpak. Ik heb het gevoel dat ik nu handvatten heb om beter met bepaalde dilemma’s om te gaan. Ik kijk ook uit naar de basiscursus over de opbouwwerkpraktijk, die elke nieuwe opbouwwerker binnen de twee jaar volgt. Ik hoor van collega’s dat die heel leerrijk is. Ik zie dat die cursus ervoor zorgt dat je als opbouwwerker niet op een eiland begint te werken, maar dat je je deel gaat voelen van een geheel. En dat heeft Samenlevingsopbouw nodig om zoveel mogelijk impact te hebben.”

Marieke Verdeyen,
Opbouwwerker Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

 

 

“Door de deskundige ondersteuning van SAM zijn we er in buurtwerking Dinamo in geslaagd de verhalen van mensen in een kwetsbare positie naar boven te krijgen. Het zorgde er ook voor dat we nu in heldere taal over ons werk vertellen.”

Joke Verlaet,
Opbouwwerker Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

 

 

“Het pakket met zeven handelingskaders, dat SAM en voordien Samenlevingsopbouw Vlaanderen vanuit onze opbouwwerkpraktijk ontwikkelden, zit altijd in mijn rugzak. Ik gebruik ze tijdens overlegmomenten, begeleidingsmomenten met opbouwwerkers,… Ik weet nooit zeker wanneer ik ze nodig heb. Maar dat ik ze nodig heb staat vast. Voor mij behoren die kaders op vlak van professionele ondersteuning tot het beste dat er bestaat.”

Lieke De Jans,
Beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

 

 

“De ondersteuning van SAM geeft een stevige wetenschappelijke onderbouw aan onze opbouwwerkpraktijk. Ook de helikopterblik van SAM is nuttig. Dat maakt het mogelijk om knowhow samen te brengen, methodieken te ontwikkelen en om de eigen kennis en competenties te voeden. Ik denk bijvoorbeeld aan de STEK, een methodiek voor betere sociale bescherming, ontwikkeld door SAM en gegroeid uit ons sectorproject ‘lokaal proactief kader’.”

Rudi Bloemen,
Opbouwwerker en teamcoördinator Samenlevingsopbouw Rimo Limburg

 

 

“De ondersteuning van SAM helpt de stedelijke en provinciale instituten van Samenlevingsopbouw om een gezamenlijke focus te hebben. Op dat vlak maakt SAM duidelijk een verschil.”

Ann Hendriks,
Beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Gent

 

 

“Niet te onderschatten is de logistieke ondersteuning die we via SAM krijgen, bij de organisatie van studiedagen bijvoorbeeld. Het maakt ruimte vrij om je als opbouwwerker te focussen op de kern van je werk.”

Lieve Lambrechts,
Opbouwwerker Antwerpen Provincie

 

 

“Samenlevingsopbouw wil inspireren. We willen tonen dat het mogelijk is om samen met groepen van mensen in een kwetsbare positie te werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals de wooncrisis, het gebrek aan jobs voor kortgeschoolden, enzovoort. En heel belangrijk voor ons: we willen de stem van mensen die het moeilijk hebben laten horen. Dat kan enkel via goede communicatie, waarvoor we altijd op de ondersteuning (redactioneel, digitaal, grafisch,…) van SAM en het vroegere Samenlevingsopbouw Vlaanderen hebben kunnen rekenen. Hopelijk blijft dat zo.”

Lies Ryckeboer,
Communicatiemedewerker sector Samenlevingsopbouw

 

 

“Dag in dag uit kunnen we beroep doen op SAM om ons op strategisch en verdiepend vlak vooruit te helpen en om ons visiegewijs constant bij de ‘opbouwwerk-les’ te houden. SAM helpt ons ook met een fantastisch uitgewerkt vormingsaanbod. Het nieuws van de besparingen dat me vandaag ter ore is gekomen, is bijzonder pijnlijk.”

Maarten Van Camp,
Teamcoördinator Samenlevingsopbouw Brussel

 

 

“Of het nu gaat om coördinatie, onderzoek, methodiekontwikkeling, leer- en vormingsbeleid of communicatie, SAM maakt onze impact groter. Besparen op SAM is dus raken aan mensen in een kwetsbare positie.”

Dirk Masquillier,
Directeur Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant,
Voorzitter sector Samenlevingsopbouw