Speelplaats Deluxe: er speelt wat in de Denderleeuwse scholen!

01.11.2018

Via het project ‘Speelplaats Deluxe’ zet Denderleeuw in op groene en avontuurlijke speelplaatsen.

 

De speelplaats is tenslotte een plek waar onze kinderen heel wat tijd doorbrengen. Samen met MOS Oost-Vlaanderen en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen gaan de basisscholen aan de slag om hun speelplaats onder handen te nemen.

 

Scholen stappen mee in een tweejarig traject waarbij ze in het eerste jaar een gedragen en onderbouwde visie en plan uitwerken. In het tweede jaar gaan ze dan effectief aan de slag met hulp van ouders en leerlingen. Dit schooljaar is het de beurt aan ’t Landuiterke en KCD om de handen uit de mouwen te steken. Hun eerste werkdag op 15 september was alvast een groot succes!
Meester Kevin, beleidsondersteuner KCD:

 

“Dit project is voor ons fantastisch omdat er in de eerste plaats extra speelruimte gecreëerd wordt voor onze leerlingen.

 

      

 

Hier is echt wel behoefte aan. Door de speelruimte in de natuurte behouden is er veel meer uitdaging voor de kinderen om echt te spelen. We laten ze nu bij niet te nat weer al gebruik maken van een deel van de zone. Ze zijn zelf al bezig met bouwen, door takken e.d. te gebruiken. Ze maken voorwerpen van gevonden materiaal. Met stenen maken ze een vuurput. Ze proberen op verschillende manieren van de heuvels te glijden. Onze vijf glijbanen zijn een succes. Er zijn weinig of geen ruzies meer, wanneer ze vallen zijn er geen schaafwonden meer, het toezicht voor de leerkracht is rustiger, … heel wat voordelen voor ieder van ons dus!

 

Het zal trouwens alleen maar verbeteren. De groene zone zal nog ingezaaid worden de komende maand. Op de klusdagen worden er nog een aantal zaken
afgewerkt. Er is ondertussen een gedreven team gevormd dat zich zal bezig houden met het ontwerpen en maken van houten fantasie- en speeltuigen (keukentjes,
wagens, boomhut,…). Op 10 november planten we fruitbomen en op 12 december geven we een cursus wilgen vlechten en insectenhotel bouwen. Iedereen is welkom!”

 

Ook juf Tinneken, zorgcoördinator van ’t Landuiterke is enthousiast!

 

“Kinderen hebben nood aan een rijke speel- en leeromgeving die hen kansen biedt om te ontwikkelen, tot rust te komen en hun talenten te ontdekken. We kiezen als schoolteam voor een GRAS (nvdr. GRoene en Avontuurlijke Speelplaats) waar elk kind zich goed voelt en alle kansen krijgt om te ontplooien”.

 

Eva, onderwijsopbouwwerker van Samenlevingsopbouw, zet met dit project sterk in op samenwerking…

 

“Om dit project te verwezenlijken, maken we gebruik van de inzet van ouders, leerkrachten én leerlingen. We hopen hierbij de handen in elkaar te slaan en ieders talent te benutten. We kunnen bij de uitwerking rekenen op begeleiding vanuit de gemeente en MOS. Speelplaats Deluxe betekent zoveel meer dan een fijne speelplaats creëren…”

 

Meer info:
Eva Vanderschueren,
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
eva.vanderschueren@samenlevingsopbouw.be
053 64 58 29