Wegwijzers in Ronse

28.02.2018

In het leven lopen de zaken niet altijd zoals gepland. Onverwachte extra kosten kunnen voor problemen zorgen. Ziekenhuisfacturen, de kosten van thuishulp of aanpassingswerken wegens gezondheidsredenen kunnen de uitgaven snel doen oplopen.

 

Er bestaan verschillende financiële tegemoetkomingen en sociale voordelen die zo’n moeilijke periode dragelijker kunnen maken. Toch is het niet voor iedereen evident om de weg te vinden door het administratieve doolhof en zo te krijgen waar men recht op heeft. Niet iedereen weet waar je voor in aanmerking komt. Deze groep van maatschappelijk kwetsbare mensen wordt ook steeds groter.
Om deze groeiende groep beter te ondersteunen hebben Samenlevingsopbouw, De Vrolijke Kring (DVK) en Sociaal Huis/OCMW Ronse begin 2016 de handen in elkaar geslagen en een zorgnetwerk van vrijwilligers opgestart. Deze vrijwilligers hebben vaak zelf ervaring in de armoede, wat een enorme sterkte is van dit project. Daarnaast hebben ze ook gedurende 2 jaar allerhande vormingen gevolgd om hun ondersteuning te professionaliseren. Ze zijn gekend bij alle medewerkers van de sociale diensten en er wordt regelmatig beroep op hen gedaan.

 

Deze aanpak van mens tot mens werkt. Eerst en vooral willen de vrijwilligers natuurlijk een luisterend oor bieden. Soms is dat op zich al genoeg, maar af en toe moet er daadwerkelijk de weg gewezen worden naar de verschillende diensten. Vandaar de naam ‘Wegwijzers’. Samen met de cliënt gaan de vrijwilligers op zoek naar de juiste dienstverlening op maat van de zorgvraag. Indien gewenst nemen ze telefonisch contact op met de diensten of gaan ze mee om de zorgvraag te verduidelijken. Ze spelen ook signalen door aan de sociale partners.

 

Daarnaast stelden de ‘Wegwijzers’ op basis van eigen ervaringen het zakboekje ‘Wijs op weg’ samen. Daarin vind je informatie rond alle sociale dienstverlening in Ronse. Er wordt op eenvoudige manier uitgelegd wanneer en waar je voor wat terecht kan en er is ook een overzichtelijke kaart voorzien. Je kan de complete gids online raadplegen via www.devrolijkekring.be.

 

Momenteel zijn er 8 actieve vrijwilligers, maar dat mogen er gerust meer zijn! Daarom doen de 3 organisaties gezamenlijk een oproep om het team van vrijwilligers te versterken. De nood is immers groot!

 

Barbara Verhaeghe (Samenlevingsopbouw), Birthe Dekempe (DVK) en Vera Haegeman (OCMW) zijn nauw betrokken bij het project. “Een project als ‘Wegwijzers’ is nodig want deze maatschappelijk kwetsbare groep krijgt door deze drempels vaak niet waar ze recht op heeft. Dat heeft aanzienlijke gevolgen. Mensen kennen bijvoorbeeld hun rechten als huurder niet, wat zorgt voor een gebrekkige huisvesting met hoge energiekost. Ze weten niet voor welke uitkeringen en hulp ze terecht kunnen bij de verschillende diensten en mislopen daardoor broodnodige financiële steun. een doktersbezoek is vaak een extra kost en wordt uitgesteld met alle medische gevolgen van dien. Ook mobiliteit is niet evident. Geen wagen hebben, slecht te been zijn en moeilijk met de bus bereikbare diensten vergroten de obstakels nog.”

 

Vrijwilligers waren bereid te vertellen over de praktijk van het project ‘Wegwijzers’. Iemand omschrijft het uitgangspunt treffend: “Je kiest toch niet waar je wieg staat! Ik heb het heel moeilijk met onrecht.”

 

 

Een tweede bevestigt: “Toen ik in de problemen zat, bestond dit soort hulp niet. Ik besef heel goed dat dit een enorm verschil had kunnen betekenen. Het belangrijkste bij deze ondersteuning is een luisterend oor bieden! Het is een eerste stap om mentale drempels te verlagen, want vaak zijn mensen te trots, te beschaamd om hulp te vragen.”

 

Een andere vrijwilliger geeft toe: “Vroeger werkte ik in de sociale sector en stond ik altijd aan de andere kant. Toen ik ziek werd en met een beperkt budget moest leven, was het heel moeilijk om toe te geven dat ik hulp nodig had.” Een collega sluit zich daarbij aan: “Ik was beschaamd om mijn leefloon op te halen. Stel je voor dat iemand je ziet!”

 

Daarom is enige voorzichtigheid geboden bij het ondersteunen. De ene doet het met een kwinkslag: “Ik speel soms de clown, benader problemen met humor, want elke goede clown heeft miserie gekend. Geen lach zonder traan.” De andere probeert het aan te voelen: “Sommige mensen hebben baat bij een kordate aanpak, bij anderen moet je zachter zijn, maar een luisterend oor blijft essentieel.”

 

De vrijwilligers willen ook de verschillende diensten attent maken op structurele drempels. “Bij een afspraak is een korte aanloop zo belangrijk! Een glimlach, even kort vragen hoe het gaat. Gewoon het gevoel krijgen dat je geen nummer bent.” Ze wijzen op het belang van beter informeren in een toegankelijke taal: “Mensen betalen vaak teveel voor diensten omdat ze geen weet hebben van hun recht op allerhande kortingen. Soms krijgen ze wel degelijk de informatie, maar is het taalgebruik te technisch. Daarom gaan we soms mee en sturen we bij waar nodig.”

 

De Wegwijzers willen aan potentiële kandidaten zeker nog het volgende meegeven: “De groep van vrijwilligers is heel divers, maar we hebben veel aan elkaar en zijn één in onze strijd tegen onrecht. We willen iets betekenen voor anderen en iedereen met een hart voor een warme samenleving is welkom!”

 

Interesse? Neem contact op met één van de partnerorganisaties!

 

Auteur: Maarten D’hoop