Wij willen werk!

20.11.2019

Het opbouwwerk aan de slag met jongeren en het maatwerkplan in Ronse. Werkloosheidcijfers in de stad dalen tot 9.3%.

 

Ze luisteren niet naar ons. Ze geven ons te weinig (juiste) informatie. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Ze vragen altijd zoveel jaren ervaring, dus krijg ik niet de kans om ergens te beginnen. Je kan hier in de streek bijna geen opleidingen volgen, zeker niet in het Frans. Dus moeten we de trein nemen naar Gent, Brussel, Doornik, … Dan moeten we heel vroeg opstaan. Informatie over die opleidingen is moeilijk te vinden. Een rijbewijs halen is duur. Mijn ouders kunnen dat niet betalen. Een auto en begeleider om te leren rijden hebben we niet. Maar overal vragen ze een rijbewijs. Kan ik hier ooit werk vinden?

 

Dit is het geluid van jongeren in de stad die op zoek zijn naar werk.
De weg naar werk kent vele omleidingen, valkuilen en drempels, waar jongeren dagelijks op botsen.

 

Vanuit het project WIJSWERK ondersteunen we deze jongeren in hun zoektocht. Samenlevingsopbouw investeert al verschillende jaren in deze trajecten met jongeren, samen met partners Lejo en Kopa, om mee te bouwen aan de toekomst van onze jonge bevolking.
De werkloosheid in Ronse mag dan wel gedaald zijn in de laatste 10 jaar, toch blijft gemiddeld 10% (9,3% in oktober 2019) van de Ronsese bevolking werkzoekend, wat een pak meer is dan in de omringende gemeentes.

 

Een groot aandeel van de werkzoekenden in onze stad behoort tot de kansengroepen. Zo is 26% minder dan 25 jaar. Van deze groep jongeren is meer dan 60% kort geschoold, en heeft bijna 70% geen rijbewijs!

 

Ook in kader van het maatwerkplan gaat het opbouwwerk in Ronse mee op zoek naar oplossingen voor het werkloosheidsprobleem. Afgelopen donderdag legden VDAB, stad, OCMW, diverse organisaties en werkgevers tal van creatieve voorstellen op tafel om de problematiek aan te pakken. Wij waren erbij omdat arbeid belangrijk is in de strijd tegen armoede en uitsluiting…

 

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws en bekijk dit filmpje.