De Wegwijzers

Waar

Ronse

 

Meer weten

Kathleen Desmyter
0491 344 111
Mail me

Marilène De Fruytier
0491 344 138
Mail me

Onze samenleving is complex. Voor sommige mensen is het niet evident om de weg te vinden naar de juiste instanties. Zij krijgen niet waar ze recht op hebben. Zij zijn kwetsbaar en onderbeschermd.

 

Om deze groeiende groep maatschappelijk kwetsbare mensen beter te ondersteunen startten Samenlevingsopbouw De Wegwijzers’,  een zorgnetwerk van vrijwilligers. Sinds begin 2016 zijn zij aan de slag in Ronse. De vrijwilligers van ‘De Wegwijzers’ hebben vaak zelf ervaring met armoede. Dat is een enorme sterkte van het project. Daarnaast hebben ze ook gedurende twee jaar  vormingen gevolgd om hun ondersteuning te professionaliseren.

 

“Rechten worden niet automatisch toegekend. Je moet zelf alles uitzoeken. Dat maakt de drempel voor veel mensen groter. Beter informeren is echt noodzakelijk. Ik ga telkens opnieuw langs met vragen. Dat waren ze niet gewoon, iemand die mondig is!” – Wegwijzer

 

Hun opdracht?
De wegwijzers bieden een luisterend oor en gaan daadwerkelijk de weg wijzen naar de sociale diensten in de stad. Vandaar hun naam.

 

Ze zoeken binnen hun eigen netwerk naar mensen die moeilijk aansluiting vinden bij de hulp- en dienstverlening of waarvan ze vermoeden dat ze een opstap naar de hulp- en dienstverlening kunnen gebruiken omdat ze er nog niet geweest zijn of het aanbod niet kennen.

 

Als laatste spelen ze ook signalen door aan de sociale partners. Deze gaan hier in de mate van het mogelijke mee aan de slag zodat in de toekomst andere mensen makkelijker de stap naar dienstverlening kunnen zetten.

 

‘De Wegwijzers’ in een samenwerkingsproject met het OCMW-Sociaal Huis Ronse, VWAHWN De Vrolijke Kring en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.

 


Terug naar projecten