Duurzame® Prinskouter op maat

Waar

Ronse

 

Meer weten

Wouter Hennion
0491 344 113
Mail me

Annelien Colson
0491 344 131
Mail me

Stijn Ovaere
0491 344 134
Mail me

De Prinskouter is de meest kansarme buurt van Ronse. In deze oude textielwijk zijn er veel problemen rond woonkwaliteit en is er weinig kwalitatieve publieke ruimte.

 

We werken op drie sporen om het gebied te versterken:

 

Verduurzamen:
Creëren van kwalitatieve publieke ruimte in samenwerking met de buurtbewoners
Samen met de buurtbewoners denken we na hoe we de publieke ruimte in de wijk kunnen omvormen tot aangename plekken voor ontmoeting, spel, … Zowel bij het ontwerp, de aanleg als het beheer worden buurtbewoners betrokken zodat zij mee beslissen over de nieuwe invulling van hun wijk.

 

Verbeteren van de woonkwaliteit met focus op energie:
Veel woningen in de Prinskouter zijn slecht of niet geïsoleerd waardoor gezinnen met hoge energiekosten zitten. Door het aanbieden van groepsaankopen en begeleiding op maat proberen we de energiekost voor deze gezinnen te doen dalen. Daarnaast bouwen we samen met andere partners (oa SOLVA en de Provincie Oost-Vlaanderen) een groepsrenovatie-project voor de buurt uit.

 

Community building
Door het creëren van ruimte voor spel en ontmoeting en het organiseren van buurtactiviteiten willen we het wijkgevoel versterken.

 

“De nieuwe groene ontmoetingsplaats van Den Botaniek gaat echt een visuele verfraaiing zijn in de wijk. De wijk is echt grijs nu en zal hierdoor een groener beeld krijgen. In den Botaniek zal iedereen elkaar ook makkelijker ontmoeten: de bezoekers van de basisvoorziening, maar ook het personeel en de buurtbewoners.” – Kris was van bij het begin betrokken in het ontwerpproces van Den Botaniek.

 

Op langere termijn pleiten we bij het lokaal bestuur voor de ontwikkeling van een duurzaam masterplan voor de wijk, op maat van en in betrokkenheid met de kwetsbare bewoners.

 

 

Het project Duurzame® Prinskouter op maat is een samenwerkingsproject met SOLVA, Goed Wonen, CAW Oost-Vlaanderen, Bouwmaatschappij Ronse, SHM De Nieuwe Haard, OCMW, architectenbureau Murmuur gesubsidieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Ronse.

 

 

            

 

 


Terug naar projecten