Een brug tussen welzijn, school en thuis

Waar

Ronse

 

Meer weten

Nicole Formesyn
0491 344 123
Mail me

Elissa De Coker
0484 223 627
Mail me

Ilse De Vylder
0491 344 119
Mail me

Judith De Wandel
0491 344 117
Mail me

Klaar Vander Vennet
0491 344 110
Mail me

Louise Bellinck
0491 344 135
Mail me

Piet Clottens
0491 344 130
Mail me

Een team van 5 onderwijsopbouwwerkers streeft in de Ronsese (basis)scholen naar gelijke onderwijskansen voor kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen. Dat betekent dat we samenwerken met ouders, kinderen, scholen en welzijnspartners.

Ouders bereiken we aan de schoolpoort, tijdens oudergroepen of ouderactiviteiten op school en tijdens het onthaal in onze basiswerking Den Botaniek.
Met de kinderen werken we aan taalstimulering, leesplezier en huiswerkstructuur. We proberen gezinnen ook toe te leiden naar vrije tijdsactiviteiten.

Samen met leerkrachtenteams en directies verdiepen we ons in thema’s als kleuterparticipatie, duidelijke communicatie, ouderbetrokkenheid, omgaan met kansarmoede en diversiteit, meertaligheid…

 

De medewerkers van onderwijsopbouwwerk helpen bouwen aan een brug tussen ouders en onze school. Van koffiemoment, huiswerkbegeleiding, infoavond, knutseldag met ouders en grootouders … tot het helpen uitwerken van een project met kleuters en hun ouders: we kunnen steeds op hen rekenen. – Sofie, enthousiaste partner en zorgcoördinator van een basisschool.

 

Om gelijke onderwijskansen te realiseren, werken we vaak samen met partners, bijvoorbeeld voor het Beroependorp, de signalenkaart of de actiedag rond 17 oktober.
Doordat we met alle partners in en rond de school in contact komen, zijn we een brug tussen welzijn, school en thuis.

 

Het Project ‘Een brug tussen welzijn, school en thuis’ is een samenwerkingsverband met LOP, Ronsese scholen, CLB, Huis van het Kind, de bibliotheek, Leerpunt met de steun van Stad Ronse.

 

 


Terug naar projecten