Gezond wonen in de Debbautshoek

Waar

Zelzate

 

Meer weten

Geertje Franssen
0491 344 116
Mail me

Opbouwwerkers Ella en Joke startten in januari 2020 vol enthousiasme in de wijk ‘Tseppetsoeke’ (Zelzaats voor Debbautshoek) om bewoners te informeren over hoe ze hun woonkwaliteit kunnen verbeteren. Kwalitatieve huisvesting is immers een belangrijke factor voor een goede gezondheid.

 

“Onlangs werd ik aangesproken door een man uit de buurt wiens vriendin in het ziekenhuis werd opgenomen nadat ze verschillende longontstekingen heeft gehad. Hij vroeg me of we iets kunnen doen aan haar huisvesting omdat er veel schimmel is en dat maakt haar ziek” Schepen van sociale zaken en arts bij Geneeskunde Voor Het Volk, G. Asman

 

Ook de woonomgeving heeft een grote invloed op gezondheid. Daarom zet het project ook hier op in. Twee pleinen in de wijk bieden veel kansen om via tijdelijke inrichting bewoners aan te zetten tot meer bewegen, meer ontmoeting en het maken van gezonde keuzes. Hiermee kan de hele buurt nieuwe zuurstof krijgen. Vanuit hun laagdrempelig ontmoetingshuis op het Groenplein, midden in de wijk, zetten Ella en Joke hierop in via aangepaste methodieken. Het project zal gedurende 18 maanden verder worden uitgebouwd met buurtbewoners en lokale partners.

 

Dit is een samenwerkingsproject met VVSG, Gemeente Zelzate, LOGO gezond+, Vlaams Instituut Gezond Leven, OCMW Zelzate, Woonwijzer Meetjesland, Uit De Marge, bibliotheek Zelzate, Drugpunt, jeugddienst Zelzate, Geneeskunde Voor Het Volk, Lichtpunt vzw, LDC De Kastanje, agentschap integratie en inburgering, lokale politie, basisscholen de Krekel en Sint- Laurens, buitenschoolse kinderopvang op het Hoogbouwplein, handelaars en bewoners uit de wijk.

 

 


Terug naar projecten