Kansarm, maar niet kansloos

Waar

Sint-Niklaas

 

Meer weten

Nicole Formesyn
0491 344 123
Mail me

Marjolein Damen
0491 344 118
Mail me

Met Het project – Kansarm, maar niet kansloos – Samen sterk voor een betere toekomst voor onze kinderen – focussen we ons op de thuiscontext van het (schoolgaande) kind. Concreet werken we in St-Niklaas verder op de noden die via 30 diepte-interviews bij kwetsbare gezinnen werden geformuleerd. Via de werking van een oudergroep diepen we een aantal thema’s inhoudelijk uit.. We gaan na welke oplossingen de betrokken mensen zelf zien zodat hun kwetsbare positie zou kunnen verbeteren. Vanuit deze vaststellingen gaan we de dialoog aan met oplossingsactoren, en zetten we acties op om, als het kan, zelf mee aan oplossingen te werken.

 

“Het doet deugd dat er mensen interesse hadden in mijn ervaringen. Door mijn verhaal te vergelijken met anderen ontdekte ik dat, ondanks onze verschillende afkomsten, we tegen dezelfde dingen moeten opbotsen om uit armoede te geraken. Dit geeft mij moed om terug aan de toekomst te werken.” – Pascale, deelnemer van de oudergroep.

 

Daarnaast zetten we in op een ruim overlegplatform ‘Kansen voor kinderen’ waarin o.a. kinderopvang, onderwijs, welzijn, armoedeorganisaties, doelgroepvertegenwoordigers, stad en OCMW samenwerken. Vanuit dit netwerk wordt werk gemaakt van betere informatiedoorstroming en samenwerking rond kinderarmoede en armoedebestrijding, van sensibilisering zowel naar professionelen als naar kwetsbare gezinnen. Diverse concrete instrumenten ontstaan hieruit. Er is een uitgebreid sensibiliserings- en vormingspakket voor scholen en kinderopvanginitiatieven over armoede en de noodzaak om met een positieve bril naar kwetsbare kinderen te kijken.

 

We ontwikkelden een signalenkaart en signalenbundel armoede (één voor onderwijs en één voor kinderopvang). Dit is een instrument om leerkrachten en mensen die in de kinderopvang werken te helpen om armoede vroeg te detecteren. De bundel geeft tal van tips om hier goed mee om te gaan.

 

Een ander instrument dat ontwikkeld wordt, heeft tot doel om scholen te helpen een kostenvriendelijk schoolbeleid te ontwikkelen. Ook over drempels in de kinderopvang wordt nagedacht.

 

Samenwerkingspartners:
Welzijnschakels Sint-Niklaas: de springplank, Stad en OCMW.
We zetten in op een uitgebreid netwerk met o.a. kinderopvang, onderwijs, welzijn, armoedeorganisaties, doelgroepvertegenwoordigers, stad en OCMW.

 


Terug naar projecten