TRAVAK Zelzate

Waar

Zelzate

 

Meer weten

Katelijne De Winter
0491 344 112
Mail me

 

Jarno Calle
0491 344 122
Mail me

 

Fien Dejonghe
0491 344 107
Mail me

 

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds realiseren we het project TRAVAK Zelzate.

 

Een job hebben is een belangrijke hefboom tot maatschappelijke participatie. Het is een middel om volwaardig deel te kunnen uitmaken van de samenleving in al zijn facetten. Helaas is de zoektocht naar een job voor heel wat mensen geen rechtlijnig parcours van A naar B. 

 

Samenlevingsopbouw ziet in het ESF-project een kans om in Zelzate tegemoet te komen aan de noden die jongeren ervaren in hun zoektocht naar werk en/of andere obstakels in hun leven.  

 

Samenlevingsopbouw streeft met dit project drie doelen na:

 

  • Het project richt zich tot kortgeschoolde Zelzaatse jongeren die niet meer studeren, geen opleiding volgen en geen werk hebben. Het gaat om jongeren die ver van de arbeidsmarkt staan en vaak te maken hebben met diverse problemen waardoor ze aansluiting (dreigen te) verliezen met de samenleving. De jongeren zijn ‘afgehaakt’ omwille van allerlei factoren. Met deze jongeren willen we terug aansluiting vinden.
  • Via groepswerking en individuele begeleiding gaat Travak met de jongeren een traject. In dit traject leren ze de kanalen en mogelijkheden gebruiken die nodig zijn bij de zoektocht naar werk. Daarnaast leren ze hun eigen mogelijkheden en sterktes beter kennen. Ze ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn om werk te zoeken, te vinden en te houden. En via de groepsmatige aanpak versterken en stimuleren ze elkaar wat bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast wil het project de ondersteunende dienstverlening voor jongeren in kaart brengen, toegankelijker maken en/of verruimen of uitbouwen.
  • Ten derde beogen we voor de doelgroepjongeren leerrijke stageplaatsen en/of duurzame tewerkstelling bij reguliere werkgevers. Jobs die aansluiten bij de competenties en interesses van de jongeren. 

 

We maken werk van structureel beleidswerk, gaan de dialoog aan met oplossingsactoren om de drempels die de jongeren ervaren aan te kaarten en structurele oplossingen voor te stellen/uit te werken. We denken hier bijvoorbeeld aan de toenemende digitalisering waardoor een grote groep mensen blijvend achterop hinkt, het tekort aan duurzame jobs voor laaggeschoolden en de nog steeds aanwezige discriminatie op de arbeidsmarkt. 

 

Na twee jaar wensen we een 40-tal jongeren te zien met een duidelijkere toekomst voor zich. Een 10-tal jongeren is aan het werk, in een opleiding of toegeleid naar VDAB. Daarnaast is er een betere toegang tot ondersteuning en/of duurzaam werk gerealiseerd. 

 

“TRAVAK Zelzate” is een voorbeeld van emanciperende activering dat vruchten afwerpt. 

 

Beeld: Designed by mindandi / Freepik

 


Terug naar projecten