De Lijm

Over De Lijm

Het kenniscentrum, momenteel ingebed binnen het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, wil voor meerdere doelgroepen, kennis verzamelen over projecten van sociale cohesie.

Het kenniscentrum wil op deze manier instrumenten en methodiek aanleveren waar sociaal-culturele verenigingen en openbare besturen nood kunnen aan hebben.

Naast het verzamelen van kennis kan ook begeleiding aangeboden worden en ondersteuning op maat bij het ontwikkelen van een nieuw project rond sociale cohesie, of bij de aanpassing van een bestaand project.

Mogelijke doelgroepen voor dergelijke projecten zijn ouderen, kansarmen, e.a.

Praktijkvoorbeelden

Deze rubriek bevat projectfiches van goede praktijkvoorbeelden.

 

Verwante pagina’s
Ouder worden in je buurt

 

Externe websites
Samenlevingsopbouw Gent – Project Leie Kaai
Samenlevingsopbouw Gent – Project De Zoete Inval
Samenlevingsopbouw Gent – Project Ontmoetingsruimte 019

 

Projectfiches
Blanco projectfiche
OV-ambassadeurs
Huisbezoekvrijwilliger
Hospitawonen 55+
Dorpsrestaurants
Dieren in contact met sociaal isolement
Detectie van 80plussers met een verhoogd risico op sociaal isolement
De buurt voor alle leeftijden
Contactnamiddagen/surplussersactiviteiten
Wijkcompostering in Lokeren
Buddywerking metawonen
80pluspunt in Nazareth
Kontakt-bejaarden tegen vereenzaming bij senioren
Zorgbeleid voor en door senioren
Thuishuis
Telefoonster
Preventie van vereenzaming bij slechthorende ouderen
Mogelijkheden in film

 

Projecten in de kijker
Buren voor buren Robinia
Flyer buren helpen buren
Boodschappendienst lokale dienstencentra


Inspiratiemomenten

Op 20 maart 2017 organiseerde de Provincie Oost-Vlaanderen het inspiratiemoment ‘Sociale cohesie en buurtgericht werken’. Hieronder kan je de presentaties van deze dag terugvinden.

 

Workshops
DNA project Antwerpen
De sociaal regisseur als verbindingsfiguur in de Gentse wijken
Buren helpen buren
Straatwoordenaars
Van werken ‘IN’ naar werken ‘AAN’ aandachtsgebied in Ronse
Woonzorgcentra binnenste buiten woonzorgcentra en buurtgericht werken synthese rapport
Woonzorgcentra binnenste buiten woonzorgcentra en buurtgericht werken korte samenvatting
Woonzorgcentra binnenste buiten woonzorgcentra en buurtgericht werken
Dorpshuis De Duizendpoot Kruibeke
De actief zorgzame buurt van concept naar praktijk
Dorpsdienst Nestor
Integratie van buurtgericht werken in het verenigingsleven ouderen en lokale adviesraden ouderen
De invloed en effecten van sociale samenhang

 

Presentaties
Buurtgericht werken een visie van Samenlevingsopbouw
Ontbijt met een verhaal Ronse

Publicaties

Netwerk sociale cohesie

Dit netwerk is in 2014 opgericht en bevat volgende expertises: lokale besturen, samenlevingsopbouw, wijkgezondheidscentra, buurthuizen, vrijwilligersacademie, lokale dienstencentra, thuiszorg, vzw Lus, ervaringsdeskundigheid kwetsbare groepen, Odicé, CAW, good practice.

De functie van dit provinciaal netwerk sociale cohesie is zoveel mogelijk elementen met betrekking tot sociale cohesie te bundelen en bespreekbaar te maken, in functie van methodiekontwikkeling, impulsbeleid en lokale acties.

Dit netwerk is niet doelgroepgebonden.

De bedoeling is dat dit netwerk zich flexibel kan aanpassen aan de materies inzake sociale cohesie die zich aandienen binnen de provinciale context en binnen het provinciaal meerjarenplan.

 

De doelstellingen van het netwerk zijn:

  • denktank zijn;
  • verbindingen leggen over doelgroepen en domeinen heen;
  • adviezen geven van provinciaal belang;
  • een rol spelen bij lokale inclusieve netwerkvorming;
  • de werking van het kenniscentrum mee helpen stimuleren.

 

Dit netwerk evalueert zijn werking jaarlijks, en stelt eventuele correcties voor.

Dit netwerk komt maximaal driemaal per jaar samen, bestaat niet uit vertegenwoordiging maar uit expertise en ervaringsdeskundigheid, en telt maximum 25 leden.

De samenstelling van dit netwerk kan wijzigen bij beslissing deputatie.

Kunnen wij voor jou iets betekenen?
Neem dan contact met ons op.

Contact