Ons doel

Staan voor menswaardig bestaan

Iedereen heeft het recht op een menswaardig leven. Zo staat het in de Belgische grondwet. Mensen moeten kunnen rekenen op goed onderwijs, een kwaliteitsvolle job, een veilige en gezonde woning in een leefbare omgeving, … In onze samenleving zijn er nog steeds mensen die van deze grondrechten verstoken blijven.

 

Daarom

GEVEN WE KWETSBARE GROEPEN STEM 

 

Voor groepen die kampen met sociale uitsluiting en achterstelling, zet Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zich in als een professionele, ondersteunende en belangenbehartigende organisatie.
Waardevrij zijn we niet. Voor solidariteit, tegen discriminatie, voor rechtvaardigheid, tegen armoede, voor inclusie. Dat is waar het voor ons om draait.

 

Ons werk is energie die mensen in beweging zet en leidt tot

 

EMPOWERMENT

We laten maatschappelijk kwetsbare groepen zelf aan het woord, versterken hun stem, doen beroep op hun competenties, laten hen verantwoordelijkheid nemen en dragen, zoeken samen naar oplossingen.
Investeren in vrijwilligerswerk is daarvan een logisch gevolg.

 

WISSELSTROOM

We bouwen een brug met andere middenveld organisaties, met besturen, met de ruime samenleving. Noodzakelijk en verruimend om de beste oplossing haalbaar, duurzaam en met groot draagvlak te realiseren.
Dialoog tot stand brengen tussen betrokken doelgroepen en oplossingspartners is daarbij onontbeerlijk.

 

UITSTRALING

We willen dat oplossingen vertaald worden in structurele en duurzame resultaten.
Dit moet leiden tot een meer rechtvaardig en sociaal beleid!

 

 

Kunnen wij voor jou iets betekenen?
Neem dan contact met ons op.

Contact