HOME

Kies voor beleid waarin iederéén meetelt


In aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober slaan welzijns- en middenveldorganisaties overal in Vlaanderen de handen in mekaar en ijveren samen voor een socialer beleid. Armoede en sociale uitsluiting bestrijden vergt politieke maatregelen, want de kabouters gaan het niet doen. Lokale besturen hebben sleutels in handen om het dagelijks leven voor hun inwoners te verbeteren. Ook voor zij die het moeilijk hebben. 'Ieders stem telt' doet een appèl op beleidsmakers en kiezers. Met onze campagne ‘Ieders stem telt’ geven we een megafoon aan mensen in een kwetsbare positie in onze samenleving. Hun stem zal steeds luider klinken in aanloop naar de lokale verkiezingen.

>> Lees het opniniestuk: "Beste politici, trek naar de stembus met een stevig plan om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden" (Knack.be, 15 maart 2018)
>> Meer op www.iedersstemtelt.be