Samen naar een
betere leefwereld

Help mee

Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen

Investeert in de kracht van mensen – zet politici aan tot sociaal beleid

 

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Zo staat het in de Belgische Grondwet.
In onze samenleving zijn er echter mensen voor wie grondrechten dode letter blijven. Zij zijn kwetsbaar en door mechanismen die uitsluiting en achterstelling veroorzaken, blijft dit vaak zo.

 

Samenlevingsopbouw investeert in de kracht van deze mensen zodat zij greep krijgen op hun leven en hun omgeving.
Samen met hen zetten we politici er toe aan om te kiezen voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdelen.
Want iedereen wint bij sociaal beleid!

 

Kijk verder hoe we dit in Oost-Vlaanderen de afgelopen 32 jaar aanpakten en vandaag en morgen zullen aanpakken…

Onze thema's

Nieuws heet
van de naald

Kick-off project: ‘Gezond wonen in de Debbautshoek’

27.01.2020

Vandaag vond in het LDC De Kastanje de officiële aftrap plaats van het project ‘Gezond wonen in de Debbautshoek’.

Lees meer

‘Terwijl het maatschappelijk debat verhardt, gaat samenleven in een superdiverse wijk vaak als vanzelf’

27.01.2020

Bewoners van Waterschei getuigen over de fijne contacten met hun buren in de interactieve installatie ‘100% Genks.’ Het superdiverse karakter van de wijk blijkt een van de redenen waarom ze er graag wonen. 

Lees meer

Informele ontmoetingsplekken in de buurt zorgen voor structurele verandering

24.01.2020

Voor kwetsbare mensen maken informele ontmoetingsplekken in de buurt het verschil tussen eenzaamheid of verbondenheid. Maar het is ook een sterke uitvalsbasis om rechten te realiseren op het structurele beleidsniveau, zo blijkt uit onderzoek.

Lees meer

In de kijker

Armoede is een web van uitsluiting op diverse domeinen. Daarom is het belangrijk om armoede vanuit verschillende invalshoeken en domeinen te benaderen. Vanuit die brede benadering is de belangrijkste doelstelling van het jaarboek om een platform voor debat te zijn. Een platform waar alle aspecten van armoede, armoedebeleid en diverse actoren in vertegenwoordigd zijn.

Naast klassieke thema’s als onderwijs, wonen, gezondheid en werk, behandelt het jaarboek ook vervoersarmoede, kinderarmoede, breed onthaal en dringende medische zorg.

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen schreef met HoGent het artikel over kinderarmoede. Inspiratie kwam uit het onderzoek dat Nicole Formesyn, toenmalig onderwijsopbouwwerker, Wouter Hennion, beleidsmedewerker onderwijs en HoGent in Sint-Niklaas voerden en de publicatie die daar op werd gebaseerd: ‘Kansarm maar niet kansloos’.

Onze tekst is goed. De armoedecijfers schrijnend. Het beleid: armoedig?

 

 

Getuigenissen

Pascale / Deelnemer oudergroep ‘Kansarm, maar niet kansloos’

Het doet deugd dat er mensen interesse hebben in mijn ervaringen. Ondanks onze verschillende afkomsten, moeten we tegen dezelfde dingen opbotsen om uit armoede te geraken.

Sonia / Vrijwilligster

Niet klagen en zagen, maar naar elkaar leren luisteren en moeite doen om elkaar echt te leren kennen: dat brengt onze wijk bij elkaar.

Shana / Vrijwilligster JongLeren

Ik focus niet op de resultaten, maar op het warme contact met de kinderen.

Martine Bogaert / Vrijwilligster

Een luisterend oor bieden en de weg wijzen naar de verschillende diensten.

Rita / Vrijwilligster

Niet iedereen weet waar ze moeten zijn, had ik indertijd meer geweten waar ik terecht kon, dan had het leven veel gemakkelijker geweest. Het geeft me een goed gevoel om mensen te helpen

Moussa / Deelnemer Travak

Mohammed en Dries hebben ons op ideeën gebracht en gemotiveerd. Ze hebben ons op onze rechten gewezen waarvan we het bestaan niet wisten. Het waren als het ware rappels, maar dan positieve.

Bezoeker van Den Botaniek in Ronse

Ik kom hier graag. De mensen die hier werken gaan zitten en kunnen goed luisteren. Het hart open, altijd.

Sofie / Zorgcoördinator van een basisschool

De onderwijsopbouwwerkers helpen bouwen aan een brug tussen ouders en onze school. We kunnen steeds op hen rekenen.

Sabine / deelneemster werkgroep wonen in Wetteren

Door ervaringen te delen over het thema energie en water, heb ik al veel bijgeleerd. Het energieloket van het OCMW heeft al heel vaak oplossingen die wij hebben voorgesteld, toegepast. We kunnen dit alleen maar realiseren omdat we samen werken in groep.

Milan / deelnemer project Workout

Ik hoef mij hier niet steeds opnieuw te bewijzen. Ik mag er elke keer opnieuw vertellen hoe ik mij voel en wat er mij bezighoudt in mijn zoektocht naar werk

Theo / vrijwilliger

Elke stap naar de mens en het hart kan een grote sprong zijn tegen het ogenschijnlijk negativisme van de hedendaagse wereld.

Ahmed, Yussef en Hayat / Vrijwilligers

We willen ons inzetten voor de gemeenschap omdat we een voorbeeld willen zijn voor onze kinderen.

Christine / vrijwilliger

Ik wil er alles voor doen om wat geluk en vriendschap uit te dragen naar andere mensen.

Kunnen wij voor jou iets betekenen?
Neem dan contact met ons op.

Contact